Cando teremos PXOM, Sr. alcalde?

Cando teremos PXOM, Sr. alcalde?

Existen cantidade de asuntos que no acontecer da política, neste caso do noso concello, son moi difíciles de entender. Son eses temas que están enlamados e que tiñan que estar dirimidos na xustiza, pois hai responsables con nome e apelidos. Pero, por seren tan importantes, as persoas e o partido político que causaron tal fiasco non recibiron castigo nas urnas. Evidentemente estou a falar do Plan Xeral de Ordenación Municipal.

Dise, e con moito acerto que, nun concello, as dúas cuestións máis importantes son aprobar os presupostos anuais e ter en vigor o plan xeral de ordenación. Pois xustamente en Ourense nada diso acontece, e así camiñamos sen unha cousa nin a outra.

Pero facendo un chisco de memoria, lembrarei que por cambiar os planos entre outras cousas o plan elaborado polo equipo do ex alcalde Sr. Cabezas e o concelleiro e despois alcalde Sr. Poli, a xustiza invalidou o documento que o seu equipo redactou e que estivo en vigor varios anos. E ademais, as graves causas económicas que tal asunto trouxo para o concello e os ourensás en xeral, permitiulle a aqueles gobernantes e o partido saír indemnes de tal falcatruada.

Pero agora o que importa é a situación actual, a cal queda agravada coa resolución recente da xustiza que tirou unhas normas mínimas de funcionamento abaixo, e mentres non se aprobe de maneira definitiva o novo ordenamento seguimos na legalidade do plan de 1986. E nestas andamos, pois parece que nin o equipo de goberno actual nin os grupos da oposición teñen presa en chegar a un consenso que tiña que animar e liderar o alcalde.

Pero todo pinta mal e parece que estamos en tempo morto. Primeiro, porque o goberno en minoría non acepta a aprobación inicial do documento en cuestión, para logo introducir as reformas puntuais necesarias antes da aprobación definitiva; segundo, porque o goberno non recoñece que ten a obriga de corrixir a chapuza que deixaron os seus; terceiro, porque ao principal grupo da oposición soamente pensa en chegar á alcaldía e prefire andar denunciando problemas menores, sen decatarse que hoxe o máis importante que ten para resolver o concello é o seu ordenamento territorial. Desta maneira, e a pesares que dende o grupo socialista ofértase un diálogo aceptando unha serie de puntos, todo parece que a aprobación non chegará a bo porto.

Triste e gris futuro lle espera ó noso concello cando non existe vontade de consenso en temas tan importantes que deseñan o futuro do mesmo para moitos anos. Triste futuro o dun goberno no que todo son fogos de artificio que amosan pequeniños amaños e chapuzas pra dar a entender que se fai sen facer ren.

En fin, remato poñendo o exemplo do que aconteceu nunha asemblea veciñal. En certa ocasión, nun pobo había que dirimir un asunto moi importante, mais o alcalde diante o medo a perder aquela votación, puxo como primeiro punto da asemblea a celebración dunha festa de irmandade cun xantar. E o asunto caldeouse cando se discutiu o menú, pois uns querían unha cousa e outros outra. Rematou a xuntanza e o asunto importante quedou para outra ocasión pois a xente víao moi lonxe. Pois ben, en Ourense pasa algo semellante, lévanse asuntos ó pleno, algúns de moi pouca transcendencia, e veña discusións e disputas, mentres os temas importantes esperan a que cambie a corporación. E así nos vai como concello: mal.