Opinión

Recuperando autores e músicas

Aínda non hai un ano cando Isabel Rei Samartín presentou a súa Tese Doutoral sobre a guitarra en Galicia. Primeiro traballo importante no que descubrimos moitas cuestións musicais que eran descoñecidas sobre un instrumento que leva presente na vida desta terra dende hai moitos anos; mellor: dende hai séculos. Nesa tese, ademais de pór luz sobor de moitas crenzas e ditos que hai sobre iste instrumento, o traballo sacou do esquecemento a nomes de xentes que compuxeron e tocaron pezas para a caixa das seis cordas.

Pois ben, pasado ise curto espazo de tempo, esta profesora do Conservatorio de Compostela, sigue rebuscando e descubrindo o pasado musical galego, e froito dese traballo, hai uns días presentou o primeiro CD de música pra guitarra nacida en Galicia. Neste traballo aparecen muiñeiras, pezas anónimas, preludios, sonatas e cantigas, e con elas o nome de autores descoñecidos para moita xente que sinalan que, en Galicia a guitarra ademais de ser un instrumento que aparecía soamente como de acompañamento nas rondas e nas orquestras de corda pulsada, tamén tivo e ten un espazo para pezas nas que actúa con entidade propia ou como solista.

Así saen á luz nomes de compositores e guitarristas como: Avelina Valladares e Marcial Valladares, Federico Moreti, Xoán Parga, Xoán Montes, Ramón Gutierrez Parada de Ourense, e outros máis actuais; nomes que axudan a ter unha visión do que se facía musicalmente nesta terra anos atrás.

En fin, un disco con moito sabor galaico, que persigue valorizar xentes e músicas que con diversos estilos naceron hai anos e estaban esquecidas para nós. Un CD con certo aire de música antiga que enlaza coa tradicional e que nos achega a un pasado moi descoñecido pra maioría da xente en xeral e, en particular, do mundo da guitarra.

Te puede interesar