Opiniones de José Luis Fernández Carnicero

José Luis Fernández Carnicero

A tentación de Xesús

“Non tentarás ao Señor, o teu Deus”  (Mateo 4:7) Estamos analizando as palabras de Xesús, cando foi levado ao deserto. No evanxeo de Mateo, a segunda proba, despois de superar a da fame, foi contestar á manipulación das palabras recollidas no salmo 91:11-12.  Satanás dille que se…