Opiniones de José Luis Fernández Carnicero

José Luis Fernández Carnicero

Comerciando con Deus

“Rogade ao Señor por min, que ningunha  destas cousas que dixestes se me veñan enriba!”  (Feitos 8:24) Lembran vostedes a historia do pasado venres ? Falábamos de Simón, o mago que quixo mercar o Espíritu de Deus. E iso nos leva a pensar en todos aqueles que dunha ou doutra…