O CARBALLIÑO

A modificación do PXOM facilita a ampliación do Gran Balneario

Trátase dunha modificación puntual desta normativa urbanística, que afecta únicamente á parcela do centro termal, e non supón cambios illados na clasificación e calificación do solo ou delimitación do ámbito dos polígonos