Baixa Limia

Reunión para difundir el Camino Rosendiano

Baixa Limia

CAMINO A SANTIAGO

Reunión para difundir el Camino Rosendiano

"Xa temos moita documentación histórica que o proba. O camiño tamén está relacionado coa peregrinación dos portugueses e con San Rosendo. Está todo conectado", explicó David Pérez, presidente de la asociación. 

La asociación Camiño de San Rosendo, integrada por distintas personas de las comarcas de  Baixa Limia y de Terras de Celanova, celebró esta semana su primera reunión oficial con el objetivo de determinar las líneas de trabajo para promocionar esta vía del Camino de Santiago. La agrupación reivindica el Camino Xacobeo desde Braga hasta Santiago, enlazando Ourense con la Vía de la Plata. "Xa temos moita documentación histórica que o proba. O camiño tamén está relacionado coa peregrinación dos portugueses e con San Rosendo. Está todo conectado", explicó David Pérez, presidente de la asociación. 

Entre las primeras medidas que adoptará la recién creada agrupación se encuentra la creación de un mapa divulgativo y solicitar reuniones con los alcaldes de los municipios por los que pasa el mencionado camino. Se trata de que puedan colaborar con la causa mediante diversas contribuciones que permitan poner en valor el camino. "Xa se teñen feito moitas xornadas vencelladas con el e, de cara ao verán, queremos facer unha andaina", adelantó Pérez. "Pretendemos que a xente o vaia coñecendo porque, de todos os viais que integran o Camiño de Santiago, é o máis virxe tanto a nivel de coñecemento como á hora de falar de natureza. Atravesa toda a Reserva da Biosfera Xerés e Xurés, e zonas moi rurais e pouco urbanizadas. Trátase dun auténtico pulmón verde", añadió el portavoz de la asociación. 

Los municipios que atraviesa el Camino San Rosendo son Lobios, Muíños, Lobeira, Bande, Verea, Celanova, Cartelle, A Merca, San Cibrao das Viñas e Ourense. A principios del mes de marzo se ultimará la creación de un mapa que recoge el camino y se iniciarán las reuniones con los distintos regidores.

Más en Baixa Limia