De los lectores

Conductores e a vez pais irresponsables

De los lectores

Conductores e a vez pais irresponsables

Así espera un pai a sua filla a porta dunha academia: aparcado en línea amarela e impedindo que o resto dos conductores vexan se algún neno vai cruzar no paso de cebra. Iso si, como a sua monta directamente no coche, a el qué máis lle dá! Pero como non é o único, porque detrás está cheo de outros coches de pais e nais en dobre fila, non pasa nada.