Afonso Vázquez-Monxardín
Afonso Vázquez-Monxardín

OPINIÓN

Delincuentes irrecuperables

Concordarán -porán de acordo o seu corazón co meu, que outra cousa non quere decir a palabra-, concordarán, digo, comigo en que matar a alguén é, en xeral, cousa mala, moi mala. Pero como todos os enunciados tan amplos ten ou pode ter...
OPINIÓN

Coren, Estrella, Gadis e Abanca

Hai cinco ou seis anos, se cadra máis, percorría Venecia por ese funil de xente que é o camiño da ponte de Rialto á Praza de San Marcos, e ia pensando en como cambiara o lugar desde as primeiras veces que pousara naquela cidade de auga e...
OPINIÓN

O tango e aquelas eleccións

Imos ver, o dobre de cero é cero. Ou sexa, o dobre de nada tamén é nada. E se o tango di que vinte anos non son nada, pois corenta anos deberían ser o dobre de nada, ou sexa, nada. E eu, máis cartesiano que tanguista, creo que vinte...
OPINIÓN

A desaparición do silencio

Otero Pedrayo ten un texto moi fermoso no que lle dá voltas á desaparición da noite. Afirmaba que coa chegada da luz eléctrica desaparecera, para sempre, a noite. A escuridade fora, de sempre, difícil de tornar: lucernas, velas,...
OPINIÓN

Reflexión incómoda

Leo con atención a información de Cáritas. Léoa con calma, cruzo e reelaboro datos. Primeiro achegareime desde as matemáticas, e logo comentareinos ao meu ver, pois xa se se sabe, a botella está medio chea e medio baleira ao tempo....
OPINIÓN

A pelexa do outro día, etc

O outro día cando foi a pelexa entre os condutores borrachos e o da autoescola drogado, cadroume estar alí ao lado. E nunca mellor dito, ao lado, aínda que podía dicir, de cu. Estaba tomando un café na parte de fóra de El Cercano cun...
OPINIÓN

Día das linguas ibéricas

Poucas veces unha iniciativa parlamentaria me encheu de tanta satisfacción. Nunca antes algo saído de Ourense, da cabeza dun amigo imaxinativo e da xestión dunha deputada eficaz, tivo visos de converterse nunha ferramenta de tanta positividade e concordia...
OPINIÓN

Cristiano Ronaldo e o paraguas

Ooutro día estiven en Lugo e fíxome rir unha pintada: “Non á moda dos pantalóns rachados”. Porque, como saben vostedes, a moda rachado pasou fronte á dos pantalóns aos que lles faltan cachos. E falando de modas de onte e...
OPINIÓN

Avenida da Habana

Blanco Amor fartouse de repetir, parafraseando a Rilke, que a patria dunha persoa era a súa infancia. A miña patria é a avenida da Habana; a parte de arriba, para sermos exactos. Daquela, á altura dos sesenta, as viñas só...
OPINIÓN

Liberdades obsoletas

Gozamos nesta altura da historia e neste país onde nos cadrou nacer do maior réxime de liberdades da historia da humanidade. Colectivos outrora inxustamente invisibilizados ou marxinados, viven hoxe á naturalidade do común. A actuación do...
OPINIÓN

Os cincuenta anos do INEMMO

Cando eu estudei no Instituto da Ponte, Blanco Amor grazas a María do Carmo Henríquez, chamábase Instituto Nacional de Enseñanza Media Masculino de Orense, por sigla dos papeis, INEMMO. E como daquela só había outro en Ourense, o do...