El alcalde niega la palabra a la oposición y acusa al interventor de hacer "lawfare"

El plan de choque para el rural seguirá sin poder materializarse al no poder aprobar el alcalde de Ourense una nueva inyección de crédito

Ni cinco minutos ha durado el Pleno extraordinario del Concello de Ourense, el segundo de esta semana tras el celebrado este lunes. El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, quedó boquiabierto, al fracasar en sus planes.

El BNG se marchó tras aludir a que "o regulamento do Concello esixe que os expedientes que se levan ao pleno deben estar concluídos e estes carecen dos informes fiscalizadores". PP y PSOE votaron en contra de ratificar la urgencia de la sesión por el mismo motivo, por lo que no pudo celebrarse.

Agotamiento de plazos

Todo ello porque los dos expedientes que sumaban 5,6 millones para Infraestructuras se llevaron de urgencia. El Concello de Ourense está agotando plazos para inyectar crédito y sin informe del interventor.

El alcalde de Ourense acusó al interventor municipal de hacer "lawfare" (guerra jurídica) contra su gestión, negó la palabra al funcionario y a la oposición y aseguró que todo el plan de choque de obras seguirá otros seis meses sin hacerse al no aprobarle la habilitación de crédito. Eso sí, reconoció que los expedientes se habían traído sin informar, al contrario de lo que exige la ley, aunque matizó que a él le parece "surrealista" que haya que informar.

Por lo de pronto, al no poder aprobar esta inyección de crédito, seguirá sin poder materializarse el plan de choque en el rural.

Seara (BNG): "Isto é gravísimo"

El portavoz del BNG advierte, además, de la mala fe del Gobierno Local en la conformación de los expedientes ya que “pretenden revestilos de legalidade introducindo un informe fiscalizador doutro expediente que nin tan sequera se atreveron a traer a Pleno, o 19P/2023 e cun informe contrario demoledor, e datado o 27 de outubro, aducindo que os conceptos destes dous expedientes son similares a aquel, é unha auténtica tomadura de pelo, se falamos de dous expedientes novos, cada un deles ten que ser fiscalizado”.

Seara es contundente al afirmar que “para nós isto é gravísimo e sobrepasa unha liña que non imos aceptar pois pretenden que debatamos e votemos expedientes incompletos e coa ausencia dun informe que repito, é preceptivo e de gran relevancia como é o da Intervención municipal”.

“Nós, insisto, non imos ser partícipes de ningún debate e de ningunha votación na que o que se somete a xuizo dos Corporativos son expedientes incompletos e, sobor de todo, que incumpran coa legalidade vixente e non o facemos porque en primeiro lugar non nos parece responsable, segundo porque estase a vulnerar toda a lexislación existente ao respecto do procedemento e en terceiro lugar porque nós non queremos ser cómplices das posibles consecuencias que se poidan derivar desde o punto de vista administrativo”.

El portavoz nacionalista en el Concello de Ourense adelanta que en el periodo de exposición pública de los expedientes presentarán sendos recursos de reposición, al considerar los acuerdo adoptados “nulos de pleno dereito”, a lo que añade que “todo o mundo ten que saber que é o Grupo de Goberno o único responsable do atraso no pagamento a proveedores e empresas que traballan para o Concello, así como da perda continuada de subvencións doutras administracións pola súa nefasta xestión económica”.

Non é certo que non exista crédito para executar varias dos proxectos dos que se fala pois tal e como tamén advirto o interventor en informes anteriores, hai partidas con crédito suficiente”, explica Seara, que terminó dejando claro que “dixémoslle ao Alcalde desde o primeiro día que o BNG non ía ser o seu tonto útil e que se facía as cousas ben, podería atoparnos pero desde logo que a deriva e as consecuencias que imos ter que pagar todas e todos nun futuro non moi lonxano debido á desastrosa xestión económica non vai contar nunca co aval do BNG”.

El PP asegura que "non imos seguir sendo cómplices" de esta situación

“Non se trouxeron pagos a provedores nestas dúas modificacións de crédito que viñeron hoxe, tal e como os populares xa reclamamos no pasado pleno ao goberno municipal, onde lle pedimos que fose valente e aportara, unha a unha, as máis de 1.000 facturas que están no caixón da área de infraestruturas, e noutras áreas, sen pagar ás empresas e autónomos da nosa cidade”, explica la portavoz del Partido Popular en el Concello de Ourense, Sonia Ogando.

“Os populares non imos seguir sendo cómplices desta situación nin continuar dando osíxeno mentres non se paguen as débedas pendentes coas pemes e autónomos da nosa cidade. É preciso unha planificación axeitada que permita un mellor e máis eficiente funcionamento da entidade, e por iso ao pleno ordinario deste venres levaremos unha moción para instar ao goberno municipal a elaborar os orzamentos para o ano 2024”, añade la concejala popular.

“Nos expedientes que se ían a someter a votación, o propio órgano de xestión orzamentaria xa admite nos seus informes que non pode afirmar taxativamente que os remanentes sexan suficientes para atender posibles sentenzas xudiciais, atrasos nas contratacións en precario, atrasos en persoal, etc", advierte la portavoz.

Te puede interesar