Na alborada de Galicia

Do presidente Fernández Albor podemos dicir que levou Galicia á autonomía, e levou tamén a autonomía a Galicia. O presidente Albor incorpórase á vida pública levando consigo innumerables experiencias vitais recollidas na práctica da medicina. Despois de escoitalo moitas veces nas consultas,...

A lingua que namora

Non é frecuente nestes tempos que unha lingua apareza asociada coa palabra amor. Os idiomas adoitan conxugarse con utilidade, reivindicación ou termos análogos, quedando o aspecto sentimental relegado ou simplemente esquecido. No caso do galego esta anomalía non resulta estraña. Un repaso ás escritoras e escritores...

Palabras para un país

Poucos creadores teñen a sorte de contar, xunto cunha obra estritamente literaria, con outra de tipo lexislativo. Carlos Casares figura entre eles. Na súa bibliografía hai que incluír, por exemplo, a Lei de Normalización Lingüística. Como todas as leis, trátase...